Sjukskötare – Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

Kurskod VA196216
Studiepoäng 4 1/2
Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 26 oktober 2020 kl 00:47