Sjukskötare – Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

Kurskod VA195214
Studiepoäng 4 1/2
Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 25 oktober 2020 kl 23:51