Sjukskötare – Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

Kurskod VA186216
Studiepoäng 4 1/2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för vård

Utskriven 19 maj 2019 kl 07:27