Sjukskötare – Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

Kurskod VA185214
Studiepoäng 4 1/2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för vård

Utskriven 19 maj 2019 kl 07:46