Sjukskötare – Krispsykologi: Intervention

Kurskod VA182515
Studiepoäng 5
Contents

En Öppna Högskolan kurs

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 22 oktober 2020 kl 18:37