Sjukskötare – Krispsykologi: Intervention

Kurskod VA182515
Studiepoäng 5
Innehåll

En Öppna Högskolan kurs

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:11