Sjukskötare – Psykiatri

Kurskod VA175516
Studiepoäng 15
Contents

En Öppna Högskolan kurs

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Utskriven 22 oktober 2020 kl 18:14