Sjukskötare – Klinisk slutexamination

Kurskod VA167318
Studiepoäng 15
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för vård

Utskriven 19 maj 2019 kl 07:30