Sjökapten – Datakunskap

Kurskod Y010706
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete.

Innehåll

Du skall kunna skapa en kalkyl med grundläggande formler, samt göra diagram i ett kalkylprogram.
Du skall kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande i diskussioner, övningar och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Praktiska övningar med de olika programpaketen

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:26