Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

Kurskod S4521052-4
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabellerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Tillämpa färdigheterna i kursen ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2” i simulatormiljö.

Innehåll

Simulatorkunskap, inklusive modellegenskaper, möjligheter och begränsningar.
Utrönande av kompassfel med hjälp av enslinjer
Vindavdrift
Ström
Skeppsdagbok
Fartygstrafikservice (VTS)
Ruttsystem
Skärgårdsnavigering inklusive kännedom om girradiestyrning
Sjökortsövningar

Närvaro

100% närvaro förutsätts.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande i uppgifter. Praktisk examinationsuppgift kan förekomma.

Kurslitteratur och studiematerial

Högskolan tillhandahåller.
Övrigt enligt ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2”.

Förkunskaper

Navigation 1
Fartygsförlagd befälspraktik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Övningsuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:49