Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 4, skolfartyg 4.1

Kurskod S4521052-11
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Den studerande ska kunna planera och utföra skärgårdsnavigering visuellt och med hjälp av radar. Noggrannheter för olika positioneringsmetoder utvärderas.

The student should be able to conduct pilotage by visual means and by radar. Evaluation of accuracy with different positioning methods.

Innehåll

– Användande av EBL och VRM i skärgårdsnavigering
– Gir med konstant hastighet
– Användande av enslinjer
– Positionsbestämning visuellt, med radar samt med sextant (om vädret tillåter)

– Use of EBL and VRM in pilotage
– Constant radius turning
– Use of leading lines
– Positioning visually, with radar and with sextant (weather permitting)

Närvaro

Obligatorisk n närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Studerande har fullgjort träningsmomenten

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation 1,2,3

Förkunskaper

Navigation 1,2,3

Dokumentering

Kursvitsord införs i studiekortet

Arbetsformer

Ruttplanering för skärgård samt utförande av de olika momenten ombord på skolfartyg

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:26