Sjökapten – Säkerhetsorganisation

Kurskod S1825012
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations).
Den studerande kan handha ansvarsuppgifter i fartygets säkerhetsorganisation.

Innehåll

– utarbetande av säkerhetsplaner
– ansvarsfördelning i säkerhetsorganisationen
– användning av säkerhetsplan i krissituation
– begreppet ”Designated Person” DP

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen
Grupparbeten och aktivitet under föreläsningar

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Dokumentering

Godkänd kurs antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och grupparbeten

Övrigt

Kursen ersätter kurs [S1654023] Säkerhetsorganisation.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:07