Sjökapten – Navigation 3, nautiska instrument 2

Kurskod S1533032-4
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.
– Förmåga att använda nautiska instrument och tillämpa informationen korrekt.
– Kunskap om styrkontrollsystem, driftsprocedurer och överföring från manuell till automatisk kontroll och vice versa. Justering av kontroller för optimal prestanda.
– Förmåga till säker drift och att bestämma fartygs position genom att använda alla hjälpmedel och all utrustning som vanligen finns ombord på fartyg.

Innehåll

– Styrsystem
– GNSS + förstärkningssystem
– Integrerade navigationssystem
– AIS
– VDR
– Aktuella nyheter gällande nautiska instrument.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. Ålesund: NTNU.
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO.
PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT. (aktuella utgåvor). IMO.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg)
Manualer för aktuella elektroniska navigationsinstrument
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1532042-2 Navigation 2, nautiska instrument 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, övningar (simulator)

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:18