Sjökapten – Navigation 3, manövreringsteori

Kurskod S1533032-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Ankaret och dess användning vid manövrering av ett fartyg
Känna till skillnaden i olika framdrivningssystem för fartyg
Fartygspropellrar, roder och andra tillgängliga manövreringssystem för fartyg
Procedurer för ankring och förtöjning av fartyg
Hydrodynamiska effekter som påverkar fartyg
Inverkan av dödvikt, djupgående, trim, fart och kölmarginal på gircirklar, fartygets pivotpunkt och stoppsträcka
Förstå och Känna till nyttan med farledens basuppgifter, begrepp och kritiska ställen
Förstå hur inre och yttre krafter påverkar fartygets manövrering
Inverkan av avdrift och ström- och virvelpåverkan på fartyg
Squat och effekten av grunt vatten, bankeffekt och inverkan av andra liknande fasta objekt
Interaktion med andra rörande objekt
Aeorodynamiska effekter så som vindpåverkan på fartyg
Känna till procedurer och risker vid anlitande av bogserbåt vid manövrering
Manövrar och procedurer för att rädda en person som fallit överbord
Känna till betydelsen av manövertester och kunna läsa av ett fartygs manövreringsegenskaper av testresultatet
Förebyggande åtgärder när det gäller skydd och säkerhet för passagerare i nödsituationer
Initiala åtgärder efter en grundstötning eller kollision. Inledande av skadekontroll
Förståelse för procedurer som ska följas vid räddning av personer ur sjön, assistans av fartyg i nöd, åtgärder mot nödsituationer som kan uppstå i hamnar

Innehåll

Ankaret och dess användning
Fartygets manövreringsutrustning
Inre och yttre påverkan vid manövrering av fartyg
Olika framdrivningssystem för fartyg
Squat- och interaktionpåverkan på fartyg
Ett fartygs manövertester och ”Pilot card”

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande och skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling (kursledaren tillhandahåller):
A masters guide to berthing
Basic principles of propulsion
Fartygsmanövrering Fredrik Nummelin
Propellrar Trustar Stråldrift
Manöversystem
Technology guidelines for efficient design and operation of ship propulsors
Manoeuvring characteristics and interaction

Förkunskaper

Skolfartyg 1.1, Skolfartyg 1.2, Segelfartygspraktik inkl. båthantering,

Dokumentering

Antecknas i kurskortet

Arbetsformer

Teoretiska föreläsningar med praktiska exempel. Egna studier och arbetsuppgifter.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:28