Sjökapten – Navigation 3

Kurskod S1533032
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– astronomisk navigation
– vaktrutiner och sjövägsregler
– nautiska instrument 2
– manövreringsteori

– i kurshelheten ingår också de praktiska delkurserna:
S4521052-6 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 3, skolfartyg 3.1
S4521052-7 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 3, simulator
S4521052-8 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 3, storövning i simulator
S4521052-9 Fartygsförlagd befälspraktik – skolfartyg 3.2

Se respektive delkurs för innehåll

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Förkunskaper

S1531042 Navigation 1
S1532042 Navigation 2
S0402032 Sfärisk trigonometri
S4521052 Fartygsförlagd befälspraktik
S0421062-1 Fysik för nautiker: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända.

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:08