Sjökapten – Navigation 2

Kurskod S1532042
Studiepoäng 6 1/2
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– terrester navigation
– nautiska instrument 1
– radar + ARPA

– i kurshelheten ingår också de praktiska delkurserna:
S4521052-3 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 2, skolfartyg 2
S4521052-4 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 2, simulator
S4521052-5 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 2, radar och ARPA, simulator

Se respektive delkurs för innehåll

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Förkunskaper

S1531042 Navigation 1
S4521052 Fartygsförlagd befälspraktik enligt programansvarigs anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända.

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:02