Sjökapten – Finska - sjöfartsterminologi

Kurskod S1305012
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna presentera sig själv, sitt fartyg samt kort om arbetsuppgifterna ombord. Hen kan de viktigaste termerna som har att göra med navigation och säkerhet.

Innehåll

Vardagsfinska och teman hamn, fartyg, arbete ombord samt säkerhet.

Närvaro

Aktivt delatagande på Meet-möten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

1 Muntlig redovisning av lärandemålen ”presentera sig själv, sitt fartyg samt kort om arbetsuppgifterna ombord” samt ett individuellt anpassat ordprov på lärandemålet ”hen kan de viktigaste termerna som har att göra med navigation och säkerhet”.
2 Redovisning av eget arbetet muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur och studiematerial

Kursmaterial utgående från den studerandens egen nivå: nybörjare – fortsättning – avancerad. Kursledaren tillhandahåller material.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG

Arbetsformer

Det erbjuds två olika arbetssätt:
1 Studeranden som inte har förkunskaper i finska genomför olika uppgifter enligt lärarens anvisnigar. Genomgång av uppgifterna individuellt och/i grupp samt på Meet-möten.
2 Studeranden som har tillräckliga kunskaper i finska för att kunna jobba mera självständigt med handledning, får planera ett eget arbete i samråd med läraren. Arbetet redovisas för hela gruppen på Meet-mötet.

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:55