Sjökapten – Elektronik

Kurskod S0461022
Studiepoäng 1 1/2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:07