Sjökapten – Derivata och integral

Kurskod S0404033
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Vara förtrogen med olika typer av funktioner och begreppen derivata och integral.
– Kunna lösa extremvärdesproblem.
– Kunna derivera och integrera funktioner och förstå symbolspråket.
– Förstå hur derivata och integral kan tillämpas i samband med fartygsteknik.

Innehåll

– Derivata: grafisk, och numerisk derivering samt max-min problem
– Integraler: integrering, grafiska metoder, numeriska metoder samt areor mellan kurvor
– Simpsons-formel (1)
– Tillämpningar med nautisk inriktning

Närvaro

Närvaroskyldighet 75% eller i enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter (inlämningsuppgifter inlämnas senast 2 veckor efter avslutad kurs)

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L., Bodemyr, S., & Heikne, H. (2019). Matematik 5000+. 3c. Basåret (1.uppl.). Natur och Kultur.
Alfredsson, L., Björk, L-E., Bodemyr, S., Brolin, H., Bråting, K., Erixon, P., Heikne, H., & Palbom, A. (2020). Matematik 5000+. 4. (1.uppl.). Natur och Kultur.
Utdelat material av ansvarig lärare.

Förkunskaper

Matematikkurserna på operativnivå

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar, flerformsundervisning, inlämningsuppgifter

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:49