Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

Kurskod S4521052-4
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabellerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Tillämpa färdigheterna i kursen ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2” i simulatormiljö.

Innehåll

Simulatorkunskap, inklusive modellegenskaper, möjligheter och begränsningar.
Utrönande av kompassfel med hjälp av enslinjer
Vindavdrift
Ström
Skeppsdagbok
Fartygstrafikservice (VTS)
Ruttsystem
Skärgårdsnavigering inklusive kännedom om girradiestyrning och instrument navigering
Sjökortsövningar

Närvaro

100% närvaro förutsätts.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande i uppgifter. Praktisk examinationsuppgift kan förekomma.

Kurslitteratur och studiematerial

Högskolan tillhandahåller.
Övrigt enligt ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2”.

Förkunskaper

Navigation 1
Fartygsförlagd befälspraktik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Övningsuppgifter

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:08