Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, skolfartyg 2

Kurskod S4521052-3
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Få kännedom om bryggbefälets praktiska arbetsuppgifter ombord

Innehåll

– familarization ombord
– checklistor för vakthavande på bryggan
– Skärgårdsnavigering
– radarnavigering
– positionsbestämning med bäring & distans
– kursrättelse
– fartygsavdrift och strömpåverkan
– sjöväjningsreglernas praktiska användning
– sjöradiotrafikanvändning
– väderleksuppföljning samt loggboksföring
– navigell-vaktofficersanalys visuellt, med radar och med sjökortsanvändning

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Kurslitteratur och studiematerial

checklistor ombord
skeppsdagbok
skeppsbiblioteket ombord
farledsguider
sjökort
intrumentinstrunktionsmanualer

Förkunskaper

Skolfartyg 1.1, Skolfartyg 1.2

Arbetsformer

Deltagande i tilldelade uppgifter ombord på skolfartyg

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:51