Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - manövrering, skolfartyg 4.2

Kurskod S4521052-12
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande enligt STCW-2010 tabell A-II/2 kunna:
– Använda propulsions- och manöversystem
– Manövrera fartyget i närheten av fasta och flytande installationer

After completion of the course, the student should, accordning to STCW-2010 table A-II/2 be able to:
– Use propulsion- and manoeuvring systems
– Manoeuvre the ship in vicinity of permanent and floating installations

Innehåll

– Utprova fartygets manöverdon och – förmåga (rundsvängning med fram- och backmanövrar)
– Manövrera i närheten av en boj
– Manövrera i närheten av kaj

– Testing of ship´s manoeuvring equipment and manoeuvring capability (360 turn with forward- and astern manoeuvres)
– Manoeuvring in vicinity of a buoy
– Manoeuvring in vicinity of a quay

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkänt utförande enligt lärarens bedömning

Kurslitteratur och studiematerial

A Master´s guide to berthing

Förkunskaper

Manövrering och åtgärder vid haveri på operativ och management nivå

Dokumentering

Kursvitsord införs i studiekortet

Arbetsformer

Praktisk manövrering med skolfartyg

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:40