Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Ecdis, simulator

Kurskod S4521052-10
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Se S1538032, ECDIS

Innehåll

Praktiska övningar relaterade till S1538032, ECDIS

Närvaro

Närvaro obligatorisk.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Närvaro samt genomförda övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Högskolan tillhandahåller.

Förkunskaper

S1538032, ECDIS

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Praktiska övningar

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:45