Sjökapten – Båthantering

Kurskod S3601011
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

-Kännedom och övning i hantering av mindre båtar.

Innehåll

Övning i hantering av mindre båtar.

-Kontroll, manövrering, losskastning, tilläggning.

Övningsbåtar:

(Enligt tillgänglighet…och egen förmåga)

-Roddbåt

-Kanot

-Utombordare (Motorbåt med utombordsmotor)

-Snipa (Motorbåt med inombordsmotor)

-Segelbåt

Närvaro

obligatorisk närvaro 100%

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Båtar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Övningar ledda av lärare och tutorer på skyddat vatten.

Handledning enligt behov i övningsbåt eller från följebåt.

Utskriven 03 juni 2023 kl 09:56