Sjökapten – General Operator's Certificate (GOC)

Kurskod S1922042
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 kapitel II sektion A-II/1 och kapitel IV:

– kunskap om radiosystemets funktion i praktiken och förmåga att använda GMDSS-systemets utrustning samt är behörig att handha fartygets radiokommunikation.

– avlägger den av Teleförvaltningscentalen administrerade examen för allmänt radiotelefonicertifikat (General Operators Certificate (GOC)).

– kan använda den internationella signalboken (International Code of Signals).

Innehåll

– internationella radioreglementet (Radio Regulations)
– GMDSS nödradiosystem
– apparathantering
– trafikavgifterna
– international Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)
– signalering
Kursen är utformad med beaktande av IMO:s Model Course 1.25, de europeiska teleförvalningarnas samarbetsorgans (CEPT) rekommendation gällande GOC-examen.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga tentamen och ett praktiskt prov, varav ett skriftligt och ett praktiskt prov gäller GOC-examen och verkställs av en av teleförvaltningscentralen godkänd examinator.

Kurslitteratur och studiematerial

IAMSAR manual : International aeronautical and maritime search and rescue manual. (2004). London : IMO ; Montreal : ICAO.

Internationell signalbok 1965. (1990). Stockholm : Sjöfartsverket.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
GOC- kompendium
Radio and Satellite Communications Simulator (Transas)
Radiostation Marnav / OGPF
VHF Air Band Transceiver
Olika publikationer rörande radiotrafik, som finns på fartyg

Förkunskaper

[S1321042] Engelska för GOC

Dokumentering

Godkänd kurs antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs urfärdas [GOCCERT.FRM.2] kursintyg på svenska och engelska.
GOC utfärdas av Teleförvaltningen.
kursintyg på svenska och engelska.
GOC utfärdas av Teleförvaltningen.
Vitsord – Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier och övningar i simulator.

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:46