Sjökapten – Lastlärans fysik

Kurskod S1754013
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande förstå, ställa upp och utföra beräkningar med kraftmoment, tröghetsmoment och hydrostatiskt tryck i anslutning till sjöfartstillämpningar.

Innehåll

– vektorräkning i två och tre dimensioner
– accelerationer
– friktion, lutande planet
– kraftmoment med tillämpningar på hävstänger, vilande balkar, tippande lådor, lastbommar, surrningar
– kraftpar
– tyngdpunkter
– masströghetsmoment
– yttröghetsmoment
– Steiners sats
– tryck, hydrauliska system, vattenlås

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och räknade hemuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Julsen, B. (1991). Oppgavesamling i fysikk : for maskinister og navigatører. Oslo : Aschehoug.

Extra övningar

Förkunskaper

[S0421042] Fysik 1: Mekanik
[S0422042] Fysik 2: Vatten, vågor, värme
[S0402032] Matematik och trigonometri för nautiker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G o U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar. Demonstrationer i fysiksalen.

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:44