Sjökapten – Tankertransporter

Kurskod S1753033
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna utföra tankfartygsberäkningar.

Innehåll

Tankberäkningar

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och hemuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorlastprogram

Förkunskaper

Matematik- och fysikkurser på operativnivå
Orienteringskurs för tankfartyg

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar

Utskriven 03 juni 2023 kl 10:39