Sjökapten – Lastning och lossning

Kurskod S1722042
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdighet i enlighet med STCW 2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3.
– kunskap om säker hantering, stuvning och säkring av bulklaster, styckegods, containers, roro-laster och däckslaster till den del det berör fartygets konstruktion och lasthanteringsutrustning.

Innehåll

– planering av fartygets lastning och lossning med beaktande av effektiv lasthantering, rotation samt påfrestning på skrov och övriga konstruktioner
– lösning av lasthanteringsproblem
– effektiv kommunikation vid lastning och lossning
– utförande av surrning, stämpling och separering
– IMO:s rekommendationer om lastsäkerhet
– lastdokumentation som används ombord
– beräkning av fria vätskeytor
– Sjöfartsverkets stabilitetskrav

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift

Kurslitteratur och studiematerial

Derret, D.R. (1992). Trim och stabilitet för sjökaptener och styrmän. Helsingfors:Utbildningsstyrelsen.
Formelsamling enligt lärarens anvisning
Andersson, P. (2001). Godsskydd. 1, Lastning och säkring av gods för ökad leveranskvalitet . Göteborg : Mariterm.
ms Miranda – lasthanteringsprogram

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Lastberäkningsprogram

Förkunskaper

[S1622042] Trim, stabilitet och stress 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, teoretiska beräkningar, inlämningsuppgift / grupparbete,

Utskriven 03 juni 2023 kl 10:28