Sjökapten – Fartygsmaskinteknik

Kurskod S1558023
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services).

Innehåll

– funktionsprinciper för framdrivningsmaskinsystem på fartyg (Operating principles of marine power plants)
– hjälpmaskinsystem på fartyg (Ships auxiliary machinery)
– kunskap om fartygsmaskinterminologi (General knowledge of marine engineering terms)

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet och prestationer under övningstillfällen, godkända övningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Förkunskaper

Maskinteknik på driftsnivå (inledningsperiod).

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Simulatorövningar

Övrigt

Kursen genomförs i maskinrumssimulator

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:42