Sjökapten – Navigation 4

Kurskod S1551053
Studiepoäng 6
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– Terrester navigation
– vaktrutiner och sjövägsregler
– nautiska instrument 3

– i kurshelheten ingår också de praktiska delkurserna:
S4521052-11 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 4, skolfartyg 4.1

Se respektive delkurs för innehåll

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Förkunskaper

S0403032 Sfärisk trigonometri
S1531042 Navigation 1
S1532042 Navigation 2
S1533032 Navigation 3
S1552073 Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:28