Sjökapten – Vaktstyrmansprov

Kurskod S1550012
Studiepoäng 0
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010
Kapitel II/ 1-3. Den studerande klarar av att på egen hand planera och genomföra
en sjöresa på ett säkert sätt med avseende på människa, fartyg och miljö.

Innehåll

Ruttplanering
– Utsjö- och skärgårdsnavigering i enlighet med internationella sjövägsregler samt
god sjömanspraxis.
– Avgångs-och ankomstrutiner
– Kommunikation ( även på engelska )
– mellan fartyg
– mellan fartyg och land
– intern kommunikation ombord
– GMDSS-kommunikation

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Individuell examination. Den studerande visar att han/hon är kompetent att
ruttplanera en sjöresa samt att framföra ett fartyg, under övervakning.

Kurslitteratur och studiematerial

Sjökort och tillbörlig litteratur ombord på skolfartyg

Förkunskaper

Godkänd handledd praktik
Intyg över att samtliga kurser på operativ nivå är godkända.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet.
Godkänd eller underkänd.

Arbetsformer

Praktisk körning på skolfartyg

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:54