Sjökapten – ECDIS

Kurskod S1538032
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1, A-II/2 och A-II/3:

Kunskap om ECDIS-systemts förmågor och begränsningar inkluderande:
• en grundlig förståelse gällande ENC-data, datanoggrannhet, presentationsregler, visningslägen samt andra sjökortsdataformat.
• Faror med övertro på elektroniska system
• Förtrogenhet med ECDIS-funktioner som krävs av gällande Performance Standard i kraft.

Den studerande skall kunna:
• Handha ECDIS-utrustning, använda navigationsfunktioner i systemet, planera och genomföra en resa
• Välja ut och utvärdera all relevant information och kunna ta rätta beslut vid felsituationer
• Ange möjliga fel i visning av data och förstå vanliga tolkningsfel av dessa
Förklara varför ECDIS inte bör användas som enda navigationshjälpmedel

Innehåll

Kursen är utformad i enlighet med ”Operational Use of ECDIS (IMO Model Course 1.27)”

• Rättsliga aspekter och krav
• Huvudsakliga typer av elektroniska sjökort
• ECDIS data
• Presentation av data
• Sensorer
• Grundläggande navigeringsfunktioner
• Särskilda funktioner för ruttplanering
• Specialfunktioner för rutt övervakning
• Uppdateringar
• Ytterligare navigeringsfunktioner
• Fel i visad data
• Tolkningsfel
• Statusinformation, varningar och larm
• Resedokumentation
• Systemets integritetsövervakning
• ECDIS back-up
• Faror med övertro på ECDIS

samt praktiska övningar

Närvaro

Närvaro förutsätts till 100%

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande, både praktisk och teoretisk examination kan förekomma.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurskompendium
ECDIS Manualer
IMO Publikationer
Simulator och ECDIS/ECS-programvara.

Förkunskaper

S1533032-4 Navigation 3 – Nautiska instrument 2
S1532042-3 Navigation 2, Radar + ARPA

Dokumentering

Över godkänd kurs utfärdas kursintyg på svenska och engelska.
Vitsordet noteras i studiekortet. Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, övningar (simulator)

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:33