Sjökapten – Navigation 2, nautiska instrument 1

Kurskod S1532042-2
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW-10 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.
– Förmåga att använda nautiska instrument och tillämpa informationen korrekt.
– Kunskap om principerna för gyrokompasser.
– Förmåga att bestämma fel beträffande gyrokompasser med hjälp av terrestra medel samt att kompensera för sådana fel.
– Värdera information på ett korrekt sätt.
– Kontrollera funktion och tillförlitligheten hos nautiska instrument.

Innehåll

– SOLAS Kap. V, utvalda delar
– Radiovågens utbredning
– Gyrokompassen
– GNSS grunder
– Positionsnoggrannhet och typer av fel
– Ekolod
– Loggar

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. Ålesund: NTNU.
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO.
PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT. (aktuella utgåvor). IMO.

Förkunskaper

Grundstudier på driftsnivå.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer (simulator)

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:18