Sjökapten – Sjöfartsengelska 2

Kurskod S1321052
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutade studier i Sjöfartsengelska 1-3 har den studerande färdighet i enlighet med STCW (2010) Kapitel II sektion A-II/1 och Kapitel IV, sektion A-IV/2.
Adekvat kunskap i engelska språket som möjliggör användning av sjökort och nautiska publikationer, att förstå meteorologisk information och meddelanden beträffande fartygets säkerhet och drift samt att utföra befälets arbetsuppgifter också med en flerspråkig besättning, inklusive förmåga att använda och förstå ”IMO Standard Marine Communication Phrases”. Kunskap i engelska språket, både i skrift och tal, för kommunikation med andra fartyg och kustradiostationer samt tillhandahållande av information som är relevant för säkerheten för människoliv till sjöss. Engelska för erhållande av GOC-certifikat. Tillräcklig vokabulär för hantering av andra till befälet hörande uppgifter.

Innehåll

Maritime Communication
Kommunikation mellan stationerna rörande
”Nödtrafik
”Illtrafik
”Varningstrafik
”Rutintrafik
”Lotsmeddelanden
”VTS

Närvaro

Handledning via Meet.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Quiz-tests, inlämningsuppgifter samt en tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

IMO SMCP

Kluiven, P.C van (2017). The International Maritime Language Programme for distant learning/ An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-board Training. Texts, Tasks and Projects.

MarEng, Web-based Maritime English Learning Tool. Cd.Rom / Internet.

Web-sida för träning av SMCP.

MarEng Plus, Web-based Maritime English Learning Tool – New edition. Cd-Ro / Internet.

Grice, T. (2012). English for the Maritime Industry. A language course book for seafarers.

Annat lämpligt material.
Högskolan tillhandahåller: Ljudfiler, videofilmer, digitala ordböcker

Förkunskaper

Sjöfartsengelska 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Inlärning av ord och fraser, hör- och textförståelse, översättningar, rollspel, projektarbeten samt CBT.
Kursen är en nätkurs och finns tillgänglig på Google Classroom.

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:34