Sjökapten – Sjömansarbete

Kurskod S0504021
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande hantera tågvirke och wire och utföra de vanligaste ombord förekommande sjömansarbetena.

Innehåll

– ett tågvirkes uppbyggnad
– olika tågvirkestyper och deras användning ombord
– knopar och deras användning
– tagling av tågvirke
– splitsning av treslaget tågvirke
– ögon- och kortsplits på flätat tågvirke
– stålvajerns konstruktion
– ögonsplits på stålvajer
– verktyg som används inom sjömansarbete
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till sjömansarbete

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen och praktiska prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Svensson, S. (1977). Handbok i sjömansarbete. Stockholm: R&S.
Artikelsamlingar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:47