Sjökapten – Datortillämpningar

Kurskod S0482023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska ett antal grundfunktioner i kalkylprogrammet Excel och kunna lägga upp egna kalkyler för användning ombord.
– förstå sig på kalkylmodeller i Excel, som gjorts av andra.
– Kunna ledigt använda sig av Excel i andra kurser såsom Trim och Stabilitet samt Numeriska Metoder.

Innehåll

– grundbegrepp
– formelskrivning, övning av rutiner och specialknep
– kopiering med relativ och absolut referens, snabbt uppgörande av stora tabeller med små medel
– räkning med tider
– amorteringstabell, annuitetsfunktionen
– villkorsfunktionen, enkla och mera avancerade fall
– trigonometriska funktioner och därtill relaterade. Tillämpning på navigation
– avrundningsfunktioner
– diagram: stapel-, cirkel- och punktdiagram, trendlinje.
– layout, objektgrafik och formelskrivare
– sökfunktioner; övningar på olika användningsmöjligheter
– interpolering – även kombinerat med sökfunktion. Nautiska tillämpningar
– villkorsstyrd formatering

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Godkända klassövningar och godkänd inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Chanfreau, P. (2011). Datortillämpningar med Excel 2000. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland

Förkunskaper

Datakörkort

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Handledda datorövningar, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter

Utskriven 03 juli 2022 kl 00:05