Sjökapten – Maskinlaborationer

Kurskod S0003041
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet enligt STCW-10 Kapitel III, sektion B-III/4:
– kännedom om arbetsmetoder för enklare underhåll, service och reparationer av maskineri samt om verktyg som används i maskinrum.

Innehåll

– Åtdragningsmoment, hydraulverktyg
– Underhållssystem
– Bränslepumpar och insprutningsögonblickets betydelse
– Slipning av ventiler, kolvhalningar , vevaxelindikeringar mm
– provtryckning och justering av bränsleventiler, startluft och säkerhetsventiler
– Slitagekontroll av komponenter
– Säkerhetsrisker

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Andersson, T. (1995). Maskinlära för sjöpersonal. Upplands Väsby: TA-driftteknik.

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Utrustning och maskiner i sjömansskolans maskinlaboratorier
Handböcker

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar i ÅSSK maskinlaboratorium, grupparbeten på olika maskiner, monteringsövningar med hjälp av handböcker.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:59