Sjökapten – Sjömansarbete

Kurskod S0504021
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande hantera tågvirke och wire och utföra de vanligaste ombord förekommande sjömansarbetena.

Contents

– ett tågvirkes uppbyggnad
– olika tågvirkestyper och deras användning ombord
– knopar och deras användning
– tagling av tågvirke
– splitsning av treslaget tågvirke
– ögon- och kortsplits på flätat tågvirke
– stålvajerns konstruktion
– ögonsplits på stålvajer
– verktyg som används inom sjömansarbete
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till sjömansarbete

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen och praktiska prov.

Material

Svensson, S. (1977). Handbok i sjömansarbete. Stockholm: R&S.
Artikelsamlingar

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 06 juni 2020 kl 09:51