Sjökapten – Radarnavigering i skärgården (Simulator)

Kurskod S3551033
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Den studerande har kunskap att, efter komplettering med fältmässig praktik, navigera i skärgård med hjälp av radar.

Innehåll

– sjökortspreparering för radarns utnyttjande
– studier i radarns fördröjning i bildpresentation (display delay)
– gir med konstant radie
– övning med integrerat navigationssystem (chart pilot, track pilot)
– rapportering i ett VTS-system
– ankring vid markerad ankarplats

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skärgårdsnavigering i simulator

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm : Chefen för marinen.

Navigation : NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm : Chefen för marinen.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Navigationssimulator
Sjökort

Förkunskaper

[S1531022] Navigation 1
[S1532022] Navigation 2
[S1533012] Navigation 3
[S1535012] Nautiska instrument 1 på operativ nivå

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, övningar i simulator
Genomgång före och efter övningar.

Utskriven 20 maj 2019 kl 05:29