Sjökapten – Navigation 1

Kurskod S1531042
Studiepoäng 5 1/2
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– terrester navigation
– vaktrutiner o sjövägsregler
– grunderna i nautiska instrument och radar

– i kurshelheten ingår också de praktiska delkurserna:
S4521052-1 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 1, simulator
S4521052-2 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 1, skolfartyg 1.3

Se respektive delkurs för innehåll

Närvaro

3,0 sp 48 timmar terrester navigation
1,5 sp 24 timmar vaktrutiner och sjövägsregler
1,5 sp 24 timmar simulator
1,0 sp 16 timmar skolfartyg

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Förkunskaper

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Utskriven 16 augusti 2022 kl 08:04