Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, storövning i simulator

Kurskod S4521052-8
Studiepoäng 1
Goals

Genomförande av Bryggbefäls vakter med olika tillämpbara problematik situationer
Ensamvakt på bryggan
Samarbete med andra fartyg i nödsituationer
Praktiska tillämplingar av COLREG och andra Sjötrafik föreskrifter
Kommunikation med Rederi och andra myndigheter
Samarbete med lots och andra myndigheter

Contents

Uppgörande av Ruttplan
Hållande av bryggbefälsvakt
Loggboksförande
Mötande trafik och fartyg som ej följer COLREG
Fel position av sjömärken
Man över board situation
GPS fel eller andra nautiska instrumentfel
Dödräkning
Maskinfel eller andra alarm och felsituationer
Manövrering i närheten av fartyg utan manöverförmåga
Uppträdande vid navigering i täta fiskevatten
Fartygs framförande i trafikseparations system
Styrbords & babords trafiksituationer
Praktiskt utförande av Regel 19
Vaktbyten
Office kontakt/Land Kommunikation
Mörkernavigering och manövrering i nedsatt sikt
Genomförande av ”Pre Arrival notice”
MAYDAY situation och genomförande av SAR
”Traffic Report” tillämpling
Utförande av VHF trafik
In & utgående hamntrafiksituationer
Lotstagning
Ankring/Ankomst till hamn

Attendance

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivitet under övningar och korrekt bryggdokumentering

Material

Internationella sjövägsreglerna COLREG
Tillämpbara Sjökort efter navigationsövningsområde
Tillämpbar brygglitteratur

Prerequisite

Navigation 1
Navigation 2
Sjöfartsengelska 1 & 2

Documentation

Vitsordet antecknas i kurskort

Teaching methods

Bryggsimulatorkörning enligt lärarens anvisning

Utskriven 14 juli 2020 kl 22:41