Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, simulator

Kurskod S4521052-7
Studiepoäng 1/2
Goals

Praktiska övningar relaterade till S1533032 Navigation 3
i synnerhet S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.

Contents

Manövreringsplanering och -övningar i Bryggsimulatorn.

Attendance

Närvaro obligatorisk.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Närvaro samt genomförda övningar. Rapportskrivning kan förekomma.

Material

Se S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.
I övrigt så tillhandahåller Högskolan.

Prerequisite

S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Teaching methods

Praktiska övningar.

Utskriven 14 juli 2020 kl 23:28