Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - navigation 2, simulator

Kurskod S4521052-4
Studiepoäng 1/2
Goals

Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabellerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Tillämpa färdigheterna i kursen ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2” i simulatormiljö.

Contents

Simulatorkunskap, inklusive modellegenskaper, möjligheter och begränsningar.
Utrönande av kompassfel med hjälp av enslinjer
Vindavdrift
Ström
Skeppsdagbok
Fartygstrafikservice (VTS)
Ruttsystem
Skärgårdsnavigering inklusive kännedom om girradiestyrning
Sjökortsövningar

Attendance

100% närvaro förutsätts.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Aktivt deltagande i uppgifter. Praktisk examinationsuppgift kan förekomma.

Material

Högskolan tillhandahåller.
Övrigt enligt ”S1532042-1 Navigation 2, terrester navigation 2”.

Prerequisite

Navigation 1
Fartygsförlagd befälspraktik

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Teaching methods

Övningsuppgifter

Utskriven 03 juni 2020 kl 07:05