Sjökapten – Navigation 1

Kurskod S1531042
Studiepoäng 5 1/2
Goals

Contents

Innehåller delkurserna:
– terrester navigation
– vaktrutiner o sjövägsregler
– grunderna i nautiska instrument och radar

– i kurshelheten ingår också de praktiska delkurserna:
S4521052-1 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 1, simulator
S4521052-2 Fartygsförlagd befälspraktik – Navigation 1, skolfartyg 1.3

Se respektive delkurs för innehåll

Attendance

3,0 sp 48 timmar terrester navigation
1,5 sp 24 timmar vaktrutiner och sjövägsregler
1,5 sp 24 timmar simulator
1,0 sp 16 timmar skolfartyg

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Prerequisite

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Utskriven 27 november 2020 kl 07:08