Sjökapten – Finska - sjöfartsteminologi

Kurskod S1305012
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna presentera sig själv, sitt fartyg samt kort om arbetsuppgifterna ombord. Hen kan de viktigaste termerna som har att göra med navigation och säkerhet.

Innehåll

Vardagsfinska och teman hamn, fartyg, arbete ombord samt säkerhet.

Närvaro

Enligt överenskommelse.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Muntlig redovisning av lärandemålen ”presentera sig själv, sitt fartyg samt kort om arbetsuppgifterna ombord” samt ett individuellt anpassat ordprov på lärandemålet ”hen kan de viktigaste termerna som har att göra med navigation och säkerhet”.

Kurslitteratur och studiematerial

Kursmaterial utgående från den studerandens egen nivå: nybörjare – fortsättning – avancerad. Kursledaren tillhandahåller material.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG

Arbetsformer

Närstudier individuelt samt i grupp. / Eget arbete med handledning.

Utskriven 12 december 2019 kl 15:36