Sjökapten – Datakunskap

Kurskod Y010503
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande datakunskaper för
studier samt yrkesarbete.
Kursen bygger på datakörkortet som är en grundexamen för grundläggande
datakunskap för hela landet. Verksamheten leds av Utvecklingscentret för
Datateknik (TIEKE) och understöds av undervisningsministeriet och
utbildningsstyrelsen.

Innehåll

Modul 2 – Datoranvändning och filhantering
Du ska kunna starta och avsluta program, spara och skriva ut filer, skapa och radera
kataloger samt flytta och kopiera filer mellan kataloger, hantera usb-minne mm.
Modul 3 – Textbehandling
Du ska kunna hantera de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett
textbehandlingsprogram t ex radera text, flytta text, kopiera text, infoga text mm.
Modul 4 – Kalkylprogram
Du ska kunna skapa en kalkyl med enkla formler t ex pris x antal, formler för
summering av rader och kolumner, kopiera formler samt göra diagram.
Modul 7 – Datakommunikation
Du ska kunna kontakta allmänna datanät via Internet och använda dess tjänster.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Kursen avslutas med uppgifter som löses med respektive dataprogram.

Förkunskaper

Inga

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skalan godkänd/ underkänd.

Arbetsformer

Praktiska övningar i de olika programpaketen.

Utskriven 09 december 2019 kl 20:11