Sjökapten – Astronomisk navigation fördjupad kurs

Kurskod S3552023
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– känna till olika tidmätningssystem
– kunna använda sig av sol, måne, stjärnor och planeter för positionsbestämning
– identifiera himlakroppar optiskt samt med hjälp av beräkningar
– utnyttja himlakroppar för deviationsbestämning

Innehåll

– Olika tidmätningssystem och konvertering mellan dessa
– Rättelser av sol-, mån-, stjärn- och planethöjder
– Beräkningar av sol-, mån-, stjärn- och planethöjder samt bäringar
– Utläggning av position i sjökort samt transporter av ortlinjer
– Identifiering av himlakroppar med stjärnkartor samt med beräkningar
– Utnyttjande av himlakroppar för deviationsbestämning
– Positioners och deviationers tillförlitlighet

Närvaro

Närvaro i överrensstämmelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Sjökortstent

Kurslitteratur och studiematerial

Chefen för marinen (1996[1983]). Navigation. 2, Astronomisk navigation. Tidvattenlära. (2. utg.) Stockholm: Chefen för marinen i samarbete med Försvarets läromedelscentral (FLC).

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

Övningsuppgifter
Exempel av Nautical Almanac 1998
Formelsamling

Förkunskaper

Sfärisk trigonometri
Navigation 3
Astronomisk navigation

Dokumentering

Kursresultat antecknas i studiekortet. VG, G, U.

Arbetsformer

handledda övningar samt övningsuppgifter hemma. Användning av sextant om tillfälle ges.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 09:27