Sjökapten – Radarnavigering i skärgården (Simulator)

Kurskod S3551033
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Den studerande har kunskap att, efter komplettering med fältmässig praktik, navigera i skärgård med hjälp av radar och AIS.

Innehåll

– sjökortspreparering för radarns utnyttjande
– studier i radarns fördröjning i bildpresentation (display delay)
– Praktisk användning av ECDIS och AIS
– gir med konstant radie
– övning med integrerat navigationssystem (chart pilot, track pilot)
– rapportering i ett VTS-system
– ankring vid markerad ankarplats

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skärgårdsnavigering i simulator

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Navigationssimulator
Sjökort
Nödvändiga publikationer

Förkunskaper

S1551053-3 Navigation 4 – Nautiska instrument 3

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, övningar i simulator
Genomgång före och efter övningar.

Utskriven 09 december 2019 kl 19:54