Sjökapten – Navigation Intro

Kurskod S3501011
Studiepoäng 1/2
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Utskriven 19 juli 2019 kl 16:12