Sjökapten – Logistik

Kurskod S1758023
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om olika transportssystem och deras ekonomiska betydelse samt förstå fartygstransporternas och hamnarnas roll i transportkedjan.
Den studerande känner till transporternas och transportmedlens betydelse för nationalekonomin samt utvecklingstrenderna inom logistiken.

Innehåll

– allmän transportekonomi
– sjöfartsekonomi
– logistiksystem och olika transportformer
– val av transportsätt
– ekonomiuppföljning av resa
– liggetidsberäkningar
– Finlands sjöfart

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Advokatfirman Ihre & Almelöv AB. (1997). Lastansvar avseende sjötransporterat gods.

Tallack,R.L.(1996). Commercial management for shipmasters. London: The Nautical Institute.

Nya sjöfartens bok. 2006. Göteborg : Svensk sjöfartstidning.(senaste upplaga).

Förkunskaper

[Y020403] Ekonomi och redovisning
[S1652023] Sjörätt

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, rederibesök, övningsexempel

Övrigt

Gästföreläsare anlitas

Utskriven 09 december 2019 kl 19:54