Sjökapten – Vaktrutiner och sjövägsregler

Kurskod S1554023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II, sektion A-II/2 (Establish watchkeeping arrangements and procedures).
Den studerande har fördjupade kunskaper i innehåll, tillämpning och tolkning av de internationella sjövägsreglerna och vakthållningsbestämmelserna.
Den studerande har kunskap om effektiva bryggrutiner.

Innehåll

Fördjupning i de internationella sjövägsreglerna
Fördjupning i vakthållningsbestämmelserna
Rättsfall
Praktiska exempel.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar, skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Båttrafikreglerna.(1989).Helsingfors : Statens tryckericentral.
eller motsvarande.
Artikelsamling.

Förkunskaper

[Y020302] Grundkurs i juridik
[S0322021] Maritime English 1
[S1531022] Navigation 1
[S1533012] Navigation 3

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och datorsimuleringar.

Utskriven 09 december 2019 kl 19:54